Zásady ochrany osobních údajů a zásady použití cookies

Zásady ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ing. Zdeňka Šabartová, IČ 87020548, se sídlem Najdek 159, 591 01 Hamry nad Sázavou
 2. (dále jen: „správce“).
 3. Kontaktní údaje správce jsou:
  • adresa: Ing. Zdeňka Šabartová, Najdek 159, 591 01 Hamry nad Sázavou
  • email: info@penzionnajdek.eu
  • telefon: +420 732 191 520.
 4. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména pomocí hesla, antivirového programu, záloh a uzavření složek v listinné podobě pod zámkem.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Cookies na našich webových stránkách

Při první návštěvě webů se vám zobrazí výzva, zdali souhlasíte s ukládáním cookies. Můžete odsouhlasit všechny cookies (což je postup, který doporučujeme pro nejlepší funkčnost našich stránek a nejlepší uživatelský prožitek), nebo můžete vypnout jednotlivé typy cookies či zakázat všechny cookies. Výjimkou jsou nezbytné cookies, bez nichž by naše webové stránky nemohly správně fungovat.

Pokud jste si již cookies nastavili, ale chcete své rozhodnutí změnit, můžete tak učinit pomocí tohoto odkazu: změnit nastavení cookies.

Pozor: Pokud se vám cookie lišta vůbec nezobrazuje a odkaz nefunguje, pravěpodobně používáte některé rozšíření webového prohlížeče typu AdBlock nebo I don’t care about cookies, která mohou cookies i samotnou cookie lištu blokovat.

Naše webové stránky používají následující kategorie cookies:

 • Nezbytné cookies: používáme k tomu, aby webové stránky fungovaly správně.
 • Analytické cookies: používáme pro měření návštěvnosti stránek, a abychom se dozvěděli více o chování návštěvníků. Na základě těchto informací připravovali hodnotnější obsah našich webových stránek. Data z cookies analyzujeme v anonymizované podobě.
 • Marketingové cookies: Informace z cookies jsou využívány také pro reklamní účely. Díky nim vám můžeme nabídnout zajímavější obsah a informace o naší společnosti a službách i na sociálních sítích, dalších webových stránkách či v aplikacích.

Cookies, jejichž vydavatelem jsou třetí strany

Abychom vám mohli poskytovat ještě lepší služby a přesněji cílený obsah, můžeme v některých případech využívat i některých služeb třetích stran. Na tyto služby se vztahují vlastní zásady ochrany uživatelských údajů, které jsou k dispozici u jednotlivých poskytovatelů těchto služeb.

Pokud nesouhlasíte a nepřejete si být při návštěvě webových předmětem analýzy nebo remarketingu. Stačí v nastavení cookies zakázat marketingová, analytická či personalizační cookies. Pokud se z podobných služeb chcete odhlásit i mimo naše webové stránky, můžete dle návodu na níže uvedeném odkazu takové služby plošně vypnout

Zejména se jedná o tyto služby:

Adresa

Hamry nad Sázavou č.p. 159
591 01 Žďár nad Sázavou

+420 732 191 520
info@penzionnajdek.eu
https://www.facebook.com/Najdek.cz
GPS: +49° 34' 5.22", +15° 53' 16.65"

Napište nám

  Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Naše zásady ochrany osobních údajů naleznete zde.